Co je z hlediska GDPR považováno za osobní údaj

Osobní údaj je vše co se týká konkrétní osoby

Zjednodušeně řečeno, osobní údaj je téměř naprosto cokoli, co se týká konkrétní fyzické osoby. Nejde jen o jméno, adresu, rodné číslo nebo telefon a e-mail. GDPR považuje za osobní údaj i IP adresu nebo fotografii.

Občané i podnikatelé

Pochopitelně se ochrana osobních údajů vztahuje také na informace o rase, pohlaví, sexuální orientaci, politickém smýšlení a mnoho dalších. GDPR se ale netýká pouze občanů, vztahuje se také na podnikatele- fyzické osoby.

Mezi osobní údaje, které podléhají GDPR tak patří také státem vydané identifikační údaje podnikatele, jako například IČ nebo DIČ.