GDPR a nové požadavky

Přehled nejdůležitějších změn:

  • Zpřísňují se požadavky na zpracování osobních údajů. Kromě toho, že souhlas musí být dán svobodně, tak musí být dán ke konkrétnímu jednoznačně specifikovanému účelu.
  • Novým právem je „právo být zapomenut“, tedy právo na vymazání údajů.
  • Pro část organizací je stanovena nová povinnost- jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Upravuje se přenositelnost údajů.
  • Porušení ochrany dat musí být oznámeno do 72 hodin.
  • Zavádí se nová povinnost posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
  • Nastavují se nové hranice pro postihy a pokuty.

Pokuty za nedodržování GDPR

Evropská směrnice doporučuje jednotlivým státům nastavení výše pokut vysoké výše. Česká legislativa ještě není zpracována. Předpokládá se, že pokuty budou upraveny a v některých případech (malé obce, státní organizace) budou výrazne nižší.

V případě nesplnění či porušení GDPR mohou být uloženy pokuty do výše 10 mil. EUR nebo 2% z celkového celosvětového obratu za předchozí finanční rok nebo 20 mil. EUR nebo 4 % z celkového celosvětového obratu za předchozí rok (záleží na typu porušení).