GDPR v praxi

Co je GDPR?

General Data Protection Regulation, v češtině Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nová legislativa EU. Hlavním cílem GDPR je zvýšení ochrany osobních dat občanů členských států EU. Legislativa byla přijata v dubnu 2016, pravidla začnou platit od 25.5.2018.

Týká se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů také vás?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se týká všech fyzických osob, firem a institucí, které zpracovávají osobní data uživatelů. GDPR nastavuje přísnější pravidla pro zacházení s údaji a za jejich porušení zavádí vysoké pokuty. Některým organizacím nařizuje zřízení nové pozice pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kolik GDPR stojí?

Zavedení směrnice do praxe znamená pro firmy náročnou a nákladnou proceduru. Jednorázové vstupní náklady se mohou pohybovat od desítek tisíc korun u malých společností až po jednotky milionů u středních firem. Pro velké firmy půjde až o desítky milionů korun. Do budoucna je potřeba počítat s dalšími pravidelně se opakujícími náklady, jako jsou posudky a hodnocení dopadů a odměny pověřenců pro ochranu osobních údajů.