Jaké hrozí sankce při porušení povinnosti GDPR

Sankce při porušení povinnosti GDPR

Asi největším strašákem vyplývajícím z GDPR jsou vysoké sankce, které mohou v některých případech firmu i naprosto zlikvidovat. Zatímco dosud byla maximální výš pokuty 10 000 000 Kč, od 25.5.2018 se maximální výše pokuty zvyšuje na 25 000 000 Euro. V případě že provinilcem je velká společnost, pro kterou by 25 000 000 Euro nebylo dostatečným trestem, může být sankce stanovena na 4% ročního obratu.

Přiměřenost sankcí

Podle nařízení GDPR se přitom při stanovení výše pokuty nepřihlíží k tomu, zda provinilcem je firma se stovkami zaměstnanců, nebo malý e-shop s obratem 10 000 Kč měsíčně.

Z těchto skutečností vyplývá, že zavedení GDPR sebou přinese nemalou zátěž zejména pro malé a střední podnikatele, kteří budou muset investovat vysoké částky, aby splnili veškeré povinnosti které jim GDPR ukládá.