Odložení tisku

Samozřejmě, pokud potřebujete tisknout pouze jednu stránku, není to žádný problém. Pokud však tisknete dokument s mnoha stránkami a zjistíte, že se tiskárna během tisku dokumentu zastavuje a znovu spouští (což ve většině případů znamená, že počítač s tiskárnou nedrží krok), je zde možnost počet těchto zastavení snížit.

Jděte na „Zařízení a tiskárny“ vyberte vaši tiskárnu a zvolte „Vlastnosti tiskárny“. Poté klikněte na „Upřesnit“ a zaškrtněte „Zahájit tisk po zařazení poslední stránky“.

Většina tiskáren je totiž implicitně nastavena na volbu „Zahájit tisk okamžitě“ kvůli vylepšení uživatelského komfortu. Nastavení „Zahájit tisk po zařazení poslední stránky“ sníží počet zastavení tiskárny a počká, až počítač vygeneruje všechny stránky.