Optimalizace tiskového řešení 2.

Posouzení podnikatelských aktivit

Obecný přehled vašich obchodních iniciativ v porovnání s požadavky na tiskové technologie vám poskytne dostatek informací potřebných k identifikaci možných slabých míst a zároveň i příležitostí ke zlepšení. Na základě toho pak můžete zvolit optimální tiskové řešení směřující ke snížení nebo odstranění chyb, zlepšení efektivity tisku a dodržování všech nezbytných bezpečnostních opatření, která vaše firma může vyžadovat.

Přezkoumejte vaše faktury

Faktury týkající se servisu nebo opravy tiskáren a spotřebního materiálu (jako je papír, toner nebo inkoust) se promítají do celkových nákladů na tisk. Revize nákladů může být složitý proces, ale shromažďování těchto informací je rozhodující pro to, abyste zjistili jak často a za co se nejvíce utrácí. Zjistíte také, která zařízení jsou problémová a vyplatí se je vyměnit. Dosáhnete tím lepší optimalizace tiskových nákladů.