Optimalizace tiskového řešení 3.

Optimalizace činnosti zaměstnanců

Náklady na platy zaměstnanců bývají nejvyšší nákladovou položkou ve firmě. Proto je velmi důležité aby zaměstnanci vynakládali čas s maximální efektivitou. Do nákladů na tisk je tedy nutné započítat i náklady na čas, který zaměstnanci strávili správou vašich tiskáren. Můžete sledovat, kolik času zaměstnanec věnuje následujícím činnostem:

  • Správa zásob tiskárny
  • Objednávání spotřebního materiálu
  • Řešení poruch zařízení
  • Plánování oprav nebo naléhavých servisních zásahů