Osobní údaje

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje, kterými se směrnice GDPR zabývají jsou veškeré údaje vztahující se ke konkrétní fyzické osobě, které jsou uchovávány a zpracovávány.

Definice osobních údajů

Osobními údaji se dle GDPR rozumí: „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.