Bezpečný firemní tisk 2.

Jak zabezpečit tiskárny před útoky hackerů a úniky dat

Zde je několik tipů, jak zabezpečit tisk a snížit zranitelnost tiskárny vůči únikům dat:

  1. Ujistěte se, že firmware tiskáren je pravidelně aktualizován a monitorován.
  2. Všechna tisková data přenášená po síti musí být šifrována. Můžete začít implementací Windows SMB 3.0 nebo vyšší verze pro tiskový server a všechny tiskové úlohy. Ujistěte se, že je šifrování aktivováno, a že všechny tiskové úlohy v síti jsou chráněny.
  3. Data přenášená mezi počítačem a tiskárnou musí být šifrována stejným způsobem. K tomu je však zapotřebí řešení třetích stran, protože v současné době v systému Windows neexistuje žádné jednoduché „zaškrtávací políčko“ pro tuto funkci. Data by měla být zašifrována před odesláním na tiskárnu, kde budou opět rozšifrována.
  4. Jakmile dostatečně zabezpečíte přenosy dat mezi počítačem a tiskárnou, můžete svou pozornost obrátit na „lidský faktor“. Jak data ukazují, snížení tohoto rizika je klíčem k minimalizaci bezpečnostního rizika u tiskových řešení. Udělejte si chvilku a přemýšlejte o vašem organizačním nastavení: Jakým způsobem evidujete, kdo, kdy a kde si něco tiskne? Jak máte nastavena oprávnění a přístupy k tiskárnám?
  5. Tištěné dokumenty by neměly být ponechány nezajištěné v tiskárně, kde by si je mohl přečíst někdo nepovolaný. Dokumenty musí být chráněny po celou dobu jejich existence. Moderním způsobem zabezpečení je takzvaný „follow me“ (následuj mě) tisk který k ověřování oprávnění zaměstnanců používá čipové karty. Tento způsob také zamezí úniku dat, pokud by byl dokument omylem odeslán na nesprávnou tiskárnu.
  6. Vždy byste měli vědět a být schopni zpětně dohledat, který ze zaměstnanců si někde něco tisknul. Follow me tisk, jak je uvedeno výše, je dobrým řešením, ale existují i ​​jiné možnosti. Moderní tiskárny jsou schopny evidovat, kdo, kdy kde se k tiskárně přihlásil a co tisknul.