Rychlý a jednoduchý tisk

Rychlejší a jednodušší tisk

Zákazníci z řad firem kladou důraz na rozšířené skenovací funkce, mobilní tisk, bezpečnost tisku a jednoduchost začlenění do stávajících systémů firmy. Často také volí tisková řešení, která se vyznačují větší rychlosti tisku a jednoduchostí ovládání.

Firemní tisk a zabezpečení osobních údajů

Jednou z priorit současných tiskových řešení pro business sféru je zabezpečení citlivých dat v souladu se směrnicí GDPR. Uživatelé potřebují ochránit citlivá firemní data a osobní údaje před možností prozrazení a zneužití. Řešením mohou být technologie jako je bezobálkový tisk citlivých dat, například PIN kódů nebo výplatnic, nebo zabezpečení přístupu pomocí přístupových karet či biometrických údajů

Důležitým faktorem je ochrana přírody

Stále více firemních zákazníků volí cestu environmentálně zodpovědného přístupu a kromě standartních požadavků na funkčnost, efektivnost a tisk zohledňují pří výběru tiskového řešení i dopad na životní prostředí.